ODRŽANA SJEDNICA SKUPŠTINE OBRTNIČKE KOMORE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U ponedjeljak, 12. prosinca 2016. održana je 4. sjednica Skupštine Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. Jednoglasno je prihvaćena Odluka o Rebalansu financijskog plana za 2016.g. i iskazano zadovoljstvo pozitivnim poslovanjem Obrtničke komore kao i ostvarenjem prihoda više od planiranog. Jednoglasno su prihvaćene i Odluke o Financijskom planu za 2017.g. i o Programu rada za 2017.g.  Članovi Skupštine zadovoljni su dosadašnjim radom i postignutim rezultatima te očekuju jednako kvalitetan rad kao i realizacije EU projekata i u sljedećoj godini.


Natrag
scroll to top