MAJSTORSKI ISPITI I PRIJAVE ZA MAJSTORSKI ISPIT U TIJEKU - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije provodi se IV ispitni rok majstorskih ispita u 2018. godini. U ovom roku majstorski ispit polaže 13 kandidata iz sljedećih zanimanja: elektroinstalater, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, elektromehaničar, vodoinstalater, soboslikar-ličilac, fasader, autoelektričar, natkonobar, pediker.


Praktični dijelovi ispita su završili, a oni kandidati koji su položili, mogu pristupiti pismenim dijelovima ispita iz stručno-teorijskih sadržaja, gospodarstva i pravnih propisa i radne pedagogije koji će se održati od 03. do 07. prosinca 2018. godine.  


Kandidatima koji uspješno polože sve dijelove majstorskog ispita Hrvatska obrtnička komora će dodijeliti Diplome o majstorskom zvanju.


U tijeku su prijave za sljedeći ispitni rok, rok veljača u 2019. godini i traju do 07. prosinca 2018. godine. Rok veljača prema kalendaru Majstorskih ispita u Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2019. godinu održat će se od 21. siječnja do 01. ožujka 2018. godine.


Više informacija možete dobiti na sljedećem linku:


http://www.obrtnicka-komora-koprivnica.hr/default_obrazovanje.asp?sid=6258&n=2

Natrag
scroll to top